Dnia 1.09.2017 r. wystosowaliśmy następujące zapytanie do sieci przychodni medycznych (Centermed, EMC Instytut Medyczny, Enel-Med, LuxMed, Medicover, PolMed, S7Health, Scanmed):

Szanowni Państwo,
w związku z wejściem w dniu 23.07.2017 w życie „Ustawy z dnia 25 maja 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw)” i zmianą kategorii dostępności preparatu ellaOne (octan uliprystalu 5 mg), który dostępny jest jedynie na receptę, oraz powtarzającymi się informacjami od zgłaszających się do nas pacjentek o sytuacjach, gdy lekarze odmawiają wystawienia recepty na preparat antykoncepcyjny , zwracamy się z prośbą o odniesienie się do następujących kwestii:

  • czy Państwa podmiot realizuje obowiązek uprzedniego poinformowania przez lekarza przełożonego odnośnie wstrzymania się od wykonywania świadczeń niezgodnych z sumieniem lekarza, co wynika wprost z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 października 2015 r. (sygn. K 12/14);
  • czy Państwa podmiot przewiduje możliwość weryfikacji przez pacjentkę przed wizytą, który z lekarzy ginekologów współpracujących z Państwa placówką poinformował, iż powołując się na art. 39 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. 2017 poz. 125 ze zm. tj. klauzulę sumienia, nie wystawia recept na leki antykoncepcyjne, w tym tzw. antykoncepcję awaryjną;
  • czy przewidują Państwo szczególną procedurą dla kobiet którym lekarz z Państwa placówki odmówił wydania recepty, w poszanowaniu Art. 13. Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – „Pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym udzielające mu świadczeń zdrowotnych, informacji z nim związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego”, tj. bez konieczności informowania o potrzebie wydania recepty, na przykład na leki antykoncepcyjne osób, które nie wykonują zawodu medycznego.

Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę iż zgodnie ze Stanowiskiem Komitetu Bioetyki przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk nr 4/2013 z dnia 12 listopada 2013 roku w sprawie tzw. klauzuli sumienia oraz opinią Zespołu Prawnego Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny Stanowisku instytucja klauzuli sumienia nie obejmuje swoim zakresem przedmiotowym udzielania informacji, wypisywania recept lekarskich (np. na środki antykoncepcyjne, w tym antykoncepcji awaryjnej).

Cyt.: “W opinii Komitetu [Bioetyki przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk – przyp.] , przedstawiciel zawodu medycznego nie może, powołując się na klauzulę sumienia, odmówić podjęcia działań, których celem jest dostarczanie pacjentowi informacji lub innych środków niezbędnych do podjęcia przez niego świadomej decyzji dotyczącej dalszego postępowania medycznego, które jest legalne, uzasadnione w świetle aktualnej wiedzy medycznej i sytuacji zdrowotnej pacjenta.”.

Z wyrazami szacunku
Zespół Lekarze Kobietom

Kategorie: Aktualności

Powiązane Posty

Aktualności

Zmiany kategorii dostępności leków w 2017

Od października 2017 roku, decyzją prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, przeciwbólowy Ketonal 50 mg (ketoprofen) będzie dostępny bez recepty. Wszystkie leki antykoncepcyjne, w tym pigułki “dzień po”, od niedzieli 23.07 można kupić tylko na receptę. Czytaj więcej…

Aktualności

Lista lokalizacji już dostępna

Zapraszamy do zapoznania się z listą lokalizacji, w których można uzyskać pomoc w przypadku znalezienia się w sytuacji awaryjnej. Listę można śledzić na stronie http://lekarzekobietom.pl/jestem-pacjentka/lista-lokalizacji/ – staramy się aktualizować ją w każdą niedzielę. UWAGA! Znacznik na Czytaj więcej…

Aktualności

Od dziś pigułka „dzień po” tylko na receptę

Wszystkie leki antykoncepcyjne, w tym pigułki „dzień po”, od niedzieli 23.07 będzie można kupić tylko na receptę. Może ją wypisać każdy lekarz, nie tylko ginekolog. Niektórzy medycy jednak odmawiają wystawienia recepty na antykoncepcję, powołując się Czytaj więcej…