1. Podczas pobytu poza miejscem zamieszkania zachorowałem/-łam/mój stan zdrowia pogorszył się / jestem w sytuacji awaryjnej i potrzebuję skonsultować się z lekarzem. Czy jest to możliwe?
TAK, każdy pacjent/każda pacjentka ma prawo skorzystać z pomocy lekarza “pierwszego kontaktu” (lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej) w sytuacji nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia.

Należy jedynie pamiętać, że będziemy musieli potwierdzić, że jesteśmy ubezpieczeni lub posiadamy prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z innych przyczyn. Można to zrobić na trzy sposoby:
1 – elektroniczne potwierdzenie za pośrednictwem systemu eWUŚ
Wystarczy, że podasz w rejestracji swój numer PESEL i potwierdzisz swoją tożsamość jednym z wymienionych dokumentów: dowodem osobistym, paszportem albo prawem jazdy, a w przypadku dzieci objętych obowiązkiem szkolnym, do ukończenia 18. roku życia – aktualną legitymacja szkolną. ,
2 – złożenie oświadczenia o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej
Oświadczenie musi zawierać: imię i nazwisko pacjenta, adres zamieszkania, podstawę prawną do świadczeń, np. zawarta umowa o pracę, emerytura, numer PESEL, rodzaj dokumentu, którym potwierdziłeś/łaś tożsamość.
3 – przedstawienie dokumentu papierowego potwierdzającego prawo do świadczeń.

Uwaga!
W przypadku, gdy pacjentem, jest Twoje dziecko, które nie ukończyło 3 miesiąca życia i nie ma nadanego numeru pesel, zostaniesz poproszona/ny o podanie własnego!

2. Co w przypadku pobytu za granicą?
Jeśli wyjeżdżają Państwo poza granicę naszego kraju, do państw członkowskich UE, dokumentem potwierdzającym ubezpieczenie zdrowotne jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), którą mogą Państwo wyrobić bezpłatnie i ,,od ręki” w najbliższym oddziale NFZ; więcej informacji o karcie EKUZ znajdą Państwo tutaj:
http://nfz.gov.pl/dla-pacjenta/zalatw-sprawe-krok-po-kroku/jak-wyrobic-karte-ekuz/

W przypadku, gdy pacjentem, jest Twoje dziecko, które nie ukończyło 3 miesiąca życia i nie ma nadanego numeru pesel, zostaniesz poproszona/ny o podanie własnego!

3. Ile razy można skorzystać z tzw. ,,wizyty jednorazowej” poza wybraną przychodnią POZ?
Nie ma zapisu określającego ile razy pacjent może skorzystać z wizyty w przychodni innej niż ta, w której wybrał lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Masz prawo skorzystać z porady lekarskiej w ramach POZ w sytuacjach nagłego pogorszenia stanu zdrowia lub innych uzasadnionych medycznie przypadkach za każdym razem, gdy zajdzie taka potrzeba.

Przypominamy, że dodatkowo w godzinach nocnych oraz w dni wolne od pracy i w święta mogą Państwo zgłaszać się do wyznaczonych placówek, które realizują świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, a w stanach nagłych i zagrażających zdrowiu i życiu pacjenta także na szpitalny oddział ratunkowy.

Opracowali: Dominika Śliż, Krzysztof Wiertel, na podstawie
http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/ubezpieczenia-w-nfz/
http://poradnik.medinfo.pl/lekarz-rodzinny-poz-wizyta/
http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/zmiany-w-dostepie-do-podstawowej-opieki-zdrowotnej-od-12-stycznia/
http://www.nfz-warszawa.pl/gfx/nfz-warszawa/userfiles/_public/dla_pacjenta/ewus/ulotka_inf_11_16.pdf
Zarządzenie Nr 50/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.