1. Zachorowałem/-łam/ mój stan zdrowia uległ nagłemu pogorszeniu/ potrzebuję antykoncepcji awaryjnej, ale mój lekarz rodzinny jest na urlopie. Czy to znaczy, że nie mogę w tym czasie skorzystać z konsultacji lekarskiej?
NIE. W przypadku gdy nasz lekarz rodzinny jest na urlopie, wcale nie musimy się martwić tym, że zostaniemy pozbawieni dostępu do opieki medycznej. Przychodnia, do której złożyliśmy deklarację, ma obowiązek zapewnić nam dostępność do świadczeń zdrowotnych poprzez ustalenie zastępstwa dla lekarza. Dlatego nieobecność naszego lekarza w placówce wcale nie oznacza dla nas utraty ciągłości udzielania świadczeń- po prostu przyjmie nas inny lekarz.
Co więcej, pacjenci zadeklarowani do konkretnego lekarza POZ powinni zostać odpowiednio wcześniej poinformowani o urlopie swojego lekarza rodzinnego – takie ogłoszenie powinno być zamieszczone w miejscu udzielania świadczeń tj. w budynku przychodni, w której lekarz przyjmuje.

2. Zapisałem/-łam się na wizytę do lekarza specjalisty. Moja wizyta przypada na okres wakacyjny/świąteczny. Czy mam pewność, że moja wizyta się odbędzie?
Najczęściej poradnie, na podstawie planów urlopowych, mają informację kiedy dany lekarz będzie przebywał na urlopie i nie powinny rejestrować pacjentów na wizyty w zaplanowane dni wolne lekarza.
Jeśli jednak z jakiegoś powodu termin naszej wizyty przypadałby na czas urlopu lekarza, wówczas placówka powinna powiadomić nas w każdy dostępny sposób o zmianie terminu wizyty i jej przyczynie, na przykład kontaktując się z nami telefonicznie jeśli wyraziliśmy taką zgodę. Nowy termin wizyty powinien być zgodny z kwalifikacją lekarza kierującego i adekwatny do stanu zdrowia pacjenta.

3. Zostałem/-łam poinformowany/ wiem, że mój lekarz specjalista będzie nieobecny w czasie, kiedy będę potrzebował/-a recepty na leki, które przyjmuje stale. Co powinienem/powinnam zrobić w takim przypadku?
Warto pamiętać, że istnieje możliwość wypisania recepty przez lekarza „pierwszego kontaktu” (czyli lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, tzw. lekarza rodzinnego) na leki przyjmowane przez nas stale. Jeśli Twoja choroba została rozpoznana przez lekarza specjalistę to zgodnie z przepisami lekarz podstawowej opieki zdrowotnej – tzw. lekarz rodzinny – może kontynuować zastosowane przez niego leczenie farmakologiczne, pod warunkiem, że posiada on informacje o:
• rozpoznaniu schorzenia,
• jego leczeniu,
• rokowaniu pacjenta,
• przepisanych lekach, w tym o okresie ich stosowania i dawkowania,
• wyznaczonych wizytach kontrolnych.

Lekarz leczący pacjenta w poradni specjalistycznej zobowiązany jest do pisemnego przekazywania takich informacji lekarzowi ubezpieczenia zdrowotnego (czyli takiemu, który ma umowę z NFZ na świadczenie usług zdrowotnych w danym roku kalendarzowym lub pracuje w placówce, z którą fundusz podpisał umowę), nie rzadziej niż co 12 miesięcy oraz w każdym przypadku zmiany leczenia.

4. Czy mogę sam zdecydować, do jakiego lekarza specjalisty udam się na konsultację?
TAK. Mamy prawo wyboru poradni udzielającej ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych spośród wszystkich, które mają umowy z NFZ. Oznacza to, że posiadając skierowanie do poradni specjalistycznej możemy dowolnie wybrać placówkę i lekarza specjalistę, który będzie nam świadczył usługi medyczne, niezależnie np. od miejsca zamieszkania.

Opracowała Dominika Śliż, na podstawie:
• http://www.bpp.gov.pl/newsletter-artykuly/numer-2-2016/gdy-lekarz-jest-na-urlopie/
• http://www.gazetaprawna.pl/encyklopedia/medycyna,hasla,337006,lekarz-podstawowej-opieki-zdrowotnej-ubezpieczenia-zdrowotnego.html